Програма Розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки

Published on June 08, 2017

Програми

Розвитку Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»

на 2017-2020 роки

 
1. Ініціатор розроблення Програми Чернівецька міська рада;

КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»

2. Розробники програми КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»
3. Відповідальний виконавець Програми КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»
4. Учасники Програми Міністерство інфраструктури України;

Чернівецька міська рада;

КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»;

інвестори.

5. Термін реалізації Програми 2017-2020 рр.
6. Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 224 372,8тис.грн.
у тому числі:
кошти міського бюджету 36 714,3тис.грн.
кошти державного бюджету 150 000,0тис.грн.
інвестиційні кошти 32 000,0тис.грн.
кошти КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» 8 658,5тис.грн.

Програма

розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»

на 2017-2020 роки

 

  1. Загальна частина

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Чернівці» було створено шляхом виділення в самостійну юридичну особу у 1994 році, а в 1999 році розпорядженням Кабінету Міністрів України № 695-р одержав статус міжнародного. З 2002 року аеропорт був переданий з державної власності (Міністерство транспорту України) у власність територіальних громад міста Чернівецької області (Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.01.2002 року № 3-р).

Згідно нової редакції статуту основна мета діяльності комунального підприємства є обслуговування авіаційних пасажирських та вантажних перевезень, забезпечення прийому, обслуговування та відправлення вітчизняних та іноземних повітряних суден всіх форм власності, експлуатації аеродрому, аеровокзалу, інших наземних споруд та аеродромного обладнання, а також одержання відповідного прибутку (доход) в інтересах Власника та Підприємства, його трудового колективу.

Програма розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017 – 2020 роки розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і спрямована на реалізацію основних статутних завдань комунального підприємства і надання послуг у сфері авіаперевезень.

Реалізація даної Програми забезпечить підвищення ефективності функціонування КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» для розвитку туристичної інфраструктури області та міста Чернівці.

 

  1. Мета та основні завдання

Мета Програми полягає у реалізації основних статутних завдань, покладених засновником на комунальне підприємство, а також задоволення потреб територіальних громад та окремих громадян з питань ведення господарської діяльності в авіаційній галузі.

Основними завданнями Програми є :

– Збереження статусу аеропорту, як «Міжнародний»;

– Відновлення та збільшення напрямків авіасполучень, як по Україні так і за  її межі на регулярній та нерегулярній основі;

– Забезпечення відповідності всіх складових інфраструктури  підприємства міжнародним стандартам ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації);

– Забезпечення сертифікації аеродрому та служб аеропорту;

– Модернізація інфраструктури аеропорту;

– Збільшення обсягу пасажиро- та вантажопотоку;

– Покращення ділової репутації підприємства.

  1. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету та джерел, не заборонених законодавством (коштів, отриманих від надання платних послуг, спонсорських коштів, отриманих від громадян, установ, організацій, підприємств, бюджетних коштів та інше).

При умові виділення коштів з міського бюджету, сума по роках може уточнюватись залежно від зміни розміру мінімальної заробітної плати та цін на енергоносії.

  1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу створити належну базу для відновлення та відкриття нових регулярних та чартерних рейсів в інші регіони України та європейські країни.

Чернівецький міський голова                                                                 О.Каспрук

План заходів на виконання Програми розвитку Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці» на 2017-2020 роки.

з/п

Найменування заходу Строк виконання (роки) Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) У тому числі по роках
(тис. грн.)
Джерело фінансування
2017 2018 2019
1. Матеріально-технічне забезпечення
 1.1. Доукомплектування служби спеціального автотранспорту наступними технологічними засобами: 2017 9 980,0       Міський бюджет
  – аеродромна машина для зимового утримання штучних покриттів аеродрому;     8 000,0      
  – транспортний засіб для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та екіпажів повітряних суден (мікроавтобус);     990,0      
  – транспортний засіб для перевезення чергової зміни (мікроавтобус).     990,0      
1.2. МТЗ аеродромної служби: придбання пристрою для заміру коефіцієнту зчеплення на ШЗПС. 2017 3 200,0 3 200,0     Міський бюджет
1.3. МТЗ служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів: 2017 9 100,0       Міський бюджет
  – придбання аеродромного пожежного автомобіля для забезпечення належного рівня пожежного захисту (7 категорія);     9 000,0      
  – придбання стропів текстильних круглопрядних для евакуації літаків із льотного поля.     100,0      
1.4. МТЗ служби авіаційної безпеки: 2017 2 275,0       Міський бюджет
  –  придбання інтроскопу для догляду багажу пасажирів;     1 200,0      
  – придбання детектора вибухових речовин.     1 075,0      
1.5. МТЗ служби організації авіаційних перевезень: 2017 1 233,3       Міський бюджет
  – придбання та монтаж транспортної галереї (конвеєрної лінії в пасажирський термінал);     429,5      
  – придбання аеропортового пересувного конвеєра для завантаження багажу в ПС;     493,8      
  – придбання металічних секційних стільців (24 секції).     310,0      
1.6. МТЗ лабораторії паливно-мастильних матеріалів: придбання заправочного модуля для малої авіації 2017 110,0 110,0     Власним коштом
Загальна вартість 25 798,3
2. Поточний ремонт виробничих приміщень
2.1. Перелік служб та об’єктів на території підприємства, виробничі приміщення яких підлягають ремонту:

–                  служба наземного забезпечення повітряних суден;

–                  склад паливно-мастильних матеріалів;

–                  гаражні блоки;

–                  служба електро-світлотехнічного забезпечення польотів;

–                  аеродромна служба;

–                  служба авіаційної безпеки.

2017 500,0 500,0     Власним коштом
Загальна вартість 500,0
3. Проведення заходів щодо повного  забезпечення авіаційної безпеки на аеродромі
3.1. Встановлення огорожі по всьому периметру аеропорту 2017 2 000,0 1 500,0     Міський бюджет
          500,0   Власним коштом
Загальна вартість 2 000,0
4. Впровадження енергозберігаючих технологій (в т.ч. з переходом на альтернативні види палива)
4.1. Заміна газових котлів системи опалення аеровокзалу та адміністративних будівель 2017 250,0 250,0     Власним коштом
4.2. Облаштування системи опалення виробничих приміщень  служби наземного забезпечення повітряних суден 2017 250,0 250,0     Власним коштом
Загальна вартість 500,0
5. Заходи щодо реконструкції світлосистеми ВВІ
5.1 Завершення процесу вводу в експлуатацію та сертифікація світлосистеми ВВІ 2017 3 000,0 3 000,0     Міський бюджет
Загальна вартість 3000,0
6. Реконструкція аеровокзалу
6.1. Проектування реконструкції аеровокзалу КП 2017 2 000,0 2 000,0     Інвестор
6.2. Реконструкція аеровокзалу КП 2018 30 000,0   30 000,0   Інвестор
Загальна вартість 32 000,0
7. Проектування та реконструкція аеродромного комплексу,
що включає ШЗПС, перон, руліжні доріжки (з розробкою дренажних систем)
7.1. Макропрогноз розвитку авіаційних пасажирських сполучень 2017 30,0 30,0     Міський бюджет
7.2. Оцінка конкурентного середовища авіаційних перевезень 2017 30,0 30,0     Міський бюджет
7.3. Розробка бізнес-плану розвитку аеропорту 2017 50,0 50,0     Міський бюджет
7.4. Розробка експертної оцінки та рекомендацій щодо проектування реконструкції аеродромного комплексу 2017 96,0 96,0     Міський бюджет
7.5. Виконання робіт з інженерно-геологічних вишукувань 2017 80,0 80,0     Міський бюджет
7.6. Виконання робіт з обстеження приаеродромної території з виготовленням відповідних планшетів карт обмежувальних поверхонь 2017 500,0 500,0     Міський бюджет
7.7. Виконання робіт із розроблення карт зон обмеження забудови, санітарно-захисної зони і зони громадської безпеки для аеродрому КП 2017 240,0 240,0     Міський бюджет
7.8. Розробка проекту реконструкції аеродромного комплексу, стадії: проект та експертиза 2017 2 500,0 2 500,0     Міський бюджет
7.9. Виконання першої черги проекту реконструкції в частині нарощування несучої поверхні ШЗПС з метою збільшення несучої спроможності та продовження ШЗПС 2017 75 000,0 75 000,0     Державний бюджет
7.10. Виконання другої черги проекту реконструкції перону (з розробленням дренажних систем) та руліжних доріжок 2018 75 000,0   75 000,0   Державний бюджет
Загальна вартість 153 526,0
8. Розробка та реалізація кадрової політики
8.1. Розробка  кадрової політики, визначення етапів її реалізації з метою залучення до виробничого процесу   висококласних та молодих спеціалістів для чого – забезпечити належну оплату праці та створення належних умов для персоналу, в першу чергу основного виробничого; проведення курсів підвищення кваліфікації персоналу 2017-2019 1 450,0 450,0 500,0 500,0 Власним коштом
Загальна вартість 1 450,0
9. Заходи щодо охорони праці та виконання вимог галузевої угоди
9.1. Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів 2017 300,0 300,0     Власним коштом
Загальна вартість 300,0
10. Сертифікація служб КП
10.1. Забезпечення сертифікації наступних служб підприємства: 2017-2019 380,0       Власним коштом
  –  служби авіаційної безпеки; 2017   40,0   40,0  
  –  служби наземного забезпечення повітряних суден; 2017   60,0      
  – лабораторії паливно-мастильних матеріалів; 2017   40,0   40,0  
  –  служби організації авіаційних перевезень; 2017   40,0      
  – аеродромної служби; 2019       40,0  
  –  служби електро-світлотехнічного забезпечення польотів; 2019       40,0  
  –  служби спецтранспорту; 2019       40,0  
10.2. Сертифікація аеродрому та Служби авіаційної безпеки 2018 80,0   80,0   Власним коштом
Загальна вартість 460,0
 

 

 

11. Інші заходи, передбачені Програмою

11.1. Проведення регіональних авіаційних форумів та Фестивалів-зльотів малої авіації 2017-2019 250,0 50,0 50,0 150,0 Власним коштом
11.2. Виконання технічно-організаційних заходів по відновленню вантажних авіаційних перевезень 2018 250,0   250,0   Власним коштом
11.3. Вирішення питання щодо додаткового землевідведення для забезпечення сертифікаційної придатності аеродрому та використання земельної ділянки у власності Чагорської сільської ради 2018 Немає орієнтовної суми       Міський бюджет
11.4. Забезпечення повного виконання кредиторських зобов’язань 2018-2019 4 338,5   2 169,25 2 169,25 Власним коштом
Загальна вартість 4888,5
Всього: 224 372,8 112 804,3 108549,25 3 019,25  
Обсяг фінансування з власних коштів: 8 658,5 2 090,0 3 549,25 3 019,25  
Обсяг фінансування з міського бюджету: 33 714,3 33 714,3  
Обсяг фінансування з державного бюджету: 150 000,0 75 000,0 75 000,0  
Обсяг фінансування з інвестиційних джерел: 32 000,0 2 000,0 30 000,0  

 

 

Чернівецький міський голова                                                                                                                         О.Каспрук

 

Skip to toolbar