• Сайт знаходиться в тестовому режимі
 • Discounts

  ПРОЕКТ

  ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок застосування Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів

  до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів

  в Аеропорту «Чернівці»

  • 1. Загальні положення

  1.1. В цьому документі зазначені нижче терміни і визначення використовуються в наступних значеннях (якщо інше безпосередньо не випливає з контексту або не обумовлено окремо):

  1.1.1. Положення: це Положення про порядок застосування Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Чернівці» понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в Аеропорту «Чернівці», з усіма змінами і доповненнями до нього, які можуть бути прийняті до нього в майбутньому;

  1.1.2. «Аеропорт»: Аеропорт «Чернівці»;

  1.1.3. «КП»: Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Чернівці», компанія, яка є експлуатантом аеропорту;

  1.1.4. «Авіакомпанія»: юридична особа, з якою КП уклало або укладає договір про наземне обслуговування;

  1.1.5. «Частота польотів»: кількість польотів, які виконує Авіакомпанія по конкретному Регулярному рейсу за звітний період (тиждень, місяць);

  1.1.6. «Регулярний рейс»: комерційний рейс, який складається з серії польотів між Аеропортом та іншим населеним пунктом (аеропортом), які виконуються Авіакомпанією відповідно до опублікованого розкладу, цілий рік, місця на які можуть бути заброньовані в будь-якому агентстві;

  1.1.7. «НРР»: Новий Регулярний рейс, – Регулярний рейс між Аеропортом і певним населеним пунктом (аеропортом), який відповідає сукупності таких критеріїв:

           (а) в/з даного населеного пункту (аеропорту) станом на момент отримання КП запиту про відкриття Регулярного рейсу особою, яка подала запит, не виконуються Регулярні рейси; і

           (б) в/з даного населеного пункту (аеропорту) за останні 24 місяці до місяця отримання КП запиту про відкриття Регулярного рейсу, особою, яка подала запит, не виконувались регулярні рейси з/в Аеропорту безперервно, на протязі не менше 12 календарних місяців.

  1.1.8. «ПК»: передбачені Положенням понижуючі коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, затверджених законодавством України;

  1.2.   Нормативною базою розробки та затвердження цього Положення є:

  1.2.1. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.04.2008 № 433 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2008 за № 408/15099) «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та внесення змін до Наказу Мінтрансу від 06.07.1999 р. № 352 »;

  1.2.2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.12.2012 № 745 «Про внесення змін до аеропортових зборів».

  • 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

  2.1. Загальною метою застосування КП понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в Аеропорт є збільшення доходів від основної діяльності КП.

  2.2. Для досягнення зазначеної в п.2.1 Положення загальної мети перед КП поставлені і підлягають виконанню наступні основні завдання:

  2.2.1. Розширити географію польотів в/з Аеропорту.

  2.2.2. Збільшити середньорічну інтенсивність польотів в/з Аеропорту.

  2.2.3. Збільшити середньорічний пасажиропотік Аеропорту.

  2.2.4. Залучити нові авіакомпанії для здійснення польотів в/з Аеропорту.

  2.2.5. Збільшити інтеграцію Аеропорту в міжнародну авіаційну транспортну мережу.

  2.2.6. Зменшити фактор сезонності польотів в/з Аеропорту.

  2.2.7. Збільшити кількість вантажних рейсів в/з Аеропорту.

  2.2.8. В результаті виконання всіх перерахованих вище завдань – збільшити обсяги реалізації послуг КП.

  2.3. Для досягнення зазначеної в п.2.1 Положення загальної мети перед КП поставлені і підлягають виконанню наступні спеціальні завдання:

  2.3.1. Розширити географію і частоту польотів в/з Аеропорту на Міжнародному напрямку.

  2.3.2. Розширити географію і частоту польотів в/з Аеропорту на внутрішніх рейсах.

  2.3.3. Збільшити пасажиропотік в/з Аеропорту.

   

  2.4. При розробці Положення були враховані наступні принципи:

  2.4.1. Законність. Застосування ПК повинно здійснюватися у відповідності до законодавства України. Власник КП має право самостійно вирішувати питання застосування ПК.

  2.4.2. Економічне обґрунтування. Кінцевим завданням застосування ПК має стати отримання максимально можливого доходу від відповідного контрагента.

  2.4.3. Розумне стимулювання. Застосування ПК повинно стимулювати Авіакомпанії як комерційних партнерів КП.

  2.4.4. Відсутність дискримінації. Кожен контрагент КП повинен мати можливість скористатися тією системою ПК, яка передбачена цим Положенням.

  2.4.5. Урахування ціни квитка. Положенням передбачені правила застосування ПК для компаній з урахуванням початкової ціни квитка.

  2.5. Застосування ПК здійснюється КП до Авіакомпаній, з якими уклали або планується до укладання договір про аеропортове (наземне) обслуговування, і які здійснюють або планують здійснювати регулярні рейси в/з Аеропорту, незалежно від резидентності Авіакомпанії.

  • 3. ВВЕДЕННЯ, ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПК

  3.1. Кожен ПК і їх система в цілому вводяться, змінюються і скасовуються рішенням директора КП, оформленого у вигляді Наказу.

  3.2. Дата набрання чинності, зміни або припинення застосування ПК вказуються у відповідному наказі директора КП. Такий наказ набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття.

  Як виняток із загального правила, передбаченого ч.1 цього пункту, наказ про зміну (скасування) ПК набирає чинності:

           (а) якщо в Наказі вказана дата набрання ним чинності – з цієї дати;

           (б) якщо Авіакомпанія взяла на себе зобов’язання з підтримки Частоти польотів по конкретному Регулярному рейсу протягом певного часу, і у зв’язку з цим КП взяло на себе договірне зобов’язання надавати послуги на даний Регулярний рейс тільки за певним ПК, – дія такого ПК зберігається для такої Авіакомпанії протягом усього терміну дії договору на аеропортове обслуговування.

  3.3. У випадку порушення Авіакомпанією зобов’язань за договором на аеропортове обслуговування, КП має право за власним одностороннім рішенням відмовитися від застосування ПК. Про це рішення КП повідомляє Авіакомпанію в письмовій формі:

   

  3.3.1. При наявності простроченої заборгованості за послуги КП, – не пізніше, ніж за 5 днів до припинення застосування ПК.

  3.3.2. При інших порушеннях, – не пізніше, ніж за 10 днів до припинення застосування ПК.

  Порушення договору на аеропортове обслуговування може виражатися, в тому числі, але не виключно, у:

  (а) невідповідності Авіакомпанії або її агента з обслуговування до вимог стандартів обслуговування, які встановлені в КП і можуть змінюватися час від часу, особливо, але не тільки, по ключових стандартах для реєстрації пасажирів, обслуговування пасажирів і обробки багажу в терміналі;

  (б) зниженні Частоти польотів проти встановленої в заявці (п. 4.2 Положення);

  (в) ненаданні КП щомісячної інформації про середню вартість квитків на НРР, а також про обсяги перевезень пасажирів, вантажів і злітно-посадкових операцій повітряних суден за формою, встановленою КП.

  3.4. Якщо до набрання чинності рішення КП про припинення застосування ПК у випадку, зазначеному в п.3.3 Положення, така Авіакомпанія усуне порушення договору на аеропортове обслуговування або надасть вичерпні докази визнання факту порушень і своєї волі на їх усунення в майбутньому, КП може прийняти рішення про скасування раніше прийнятого рішення, письмово повідомивши про це Авіакомпанію.

  • 4. УМОВИ І ПРОЦЕДУРА ПОЧАТКУ ЗАСТОСУВАННЯ ПК

  4.1. Передбачені Положенням ПК можуть бути застосовані до Авіакомпанії щодо НРР, який планується виконувати з Частотою польотів не менше 2 разів на тиждень.

  4.2. Для отримання права на застосування до них ПК Авіакомпанія повинна надати письмову заявку КП, використовуючи стандартну форму (див. Додаток 1), не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до початку експлуатації.

  4.3. КП розглядає отриману від Авіакомпанії Заявку (п.4.2 Положення) протягом 3 днів. КП зберігає за собою право відмовитися від застосування ПК у випадку, якщо заявка подана не за встановленою формою або суперечить умовам застосування ПК визначеним в Положенні. Рішення, прийняте КП з цього питання, є остаточним.

  4.4. Заявки на застосування ПК розглядаються в хронологічній послідовності їх надходження. При наявності двох і більше заявок на один і той самий рейс, який підпадає під визначення НРР, пріоритет має:

  4.4.1. Заявка, подана раніше (якщо заявки подані в різні дні).

  4.4.2. При наявності двох і більше заявок, поданих в один день – заявка з більш ранньою стартовою датою початку виконання НРР.

  4.4.3. При наявності двох і більше заявок, поданих в один день і з однаковою стартовою датою початку виконання НРР – заявка з більшою Частотою польотів на НРР і з більшою максимальною злітною масою повітряного судна.

  4.4.4. При наявності двох і більше заявок, поданих в один день  з однаковими стартовими датами початку виконання НРР та Частотою польотів на НРР і з однаковою максимальною злітною масою повітряного судна – заявка, яка була фактично отримана раніше, що підтверджується реєстраційним номером вхідної кореспонденції по книзі обліку вхідної кореспонденції КП.

  4.5. Авіакомпанія, заявка якої була прийнята КП, отримує письмове повідомлення про це. Цей лист підтверджує прийняття КП заявки по НРР на зазначених в заявці умовах.

  4.6. З моменту надсилання Авіакомпанії листа, зазначеного в п.4.5 Положення, ніяка інша Авіакомпанія не може претендувати на застосування до неї ПК на відповідний НРР до фактичного припинення застосування таких ПК до Авіакомпанії, яка їх отримала раніше.

  4.7. Як виняток із загального правила кваліфікації рейсу як НРР, якщо Авіакомпанія, яка отримала лист КП (п.4.5 Положення):

  4.7.1. Не почала у встановлений термін виконання НРР або

  4.7.2. Припинила виконання НРР (незалежно від підстав такого припинення) після виконання менше, ніж 21 польоту в межах НРР,

  КП має право почати переговори з будь-якою іншою Авіакомпанією про надання їй ПК на даний НРР і, в кінцевому підсумку, надати такі ПК. При цьому, даний рейс вважається НРР, оскільки мета і завдання застосування ПК вважаються не досягнутими.

  • 5. РОЗМІРИ ПК

  5.1. ПК застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів, які були встановлені законодавством України і діяли в розрахунковому періоді. Розрахунковим періодом для цілей цього Положення є календарних місяць.

  5.2. Розміри ПК, які застосовуються у відповідності до цього Положення, відображені в Таблиці 1.

  Таблиця 1.    
  Кількість рейсів на тиждень ПК на збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі, збір за авіабезпеку, збір за зліт-посадку та збір за понаднормову стоянку (міжнародні та внутрішні рейси)⃰ Період застосування ПК (міс., з початку виконання рейсу)
  2 і більше 0,5 1 – 12
  0,7 13-24
  0,8 25-35
  ПК на збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі, збір за авіабезпеку, збір за зліт-посадку та збір за понаднормову стоянку (міжнародні та внутрішні рейси)⃰ Період застосування ПК (міс., з початку виконання рейсу)
  5 і більше 0,2 1 – 12
  0,5 13-24
  0,7 25-35

  ⃰  До рейсів, зліт і/або посадка в яких будуть виконуватися в нічний час, зазначені в Таблиці 1 ПК будуть застосовуватися тільки до тієї частини збору за зліт-посадку, яка стягується в КП для зльоту і посадки в денний час. Частина збору за зліт-посадку, яка є різницею між збором за зліт-посадку, встановленим в КП для нічного часу, і збором за зліт-посадку, встановленим в КП для денного часу, підлягає сплаті в повному обсязі і на загальних підставах, без застосування ПК.

  5.3. Будь-які додаткові збори, які можуть бути введені для відповідності новому або зміненому чинному національному законодавству, збори, які можуть бути додатково введені уповноваженими органами або збори, пов’язані зі спеціальними послугами, що пропонуються КП, якщо такі будуть введені, не включені до переліку аеропортових зборів згідно з цим Положення. Умови застосування до них ПК будуть розглядатися керівництвом КП і затверджуватися додатково.

  5.4. Для ПС авіакомпаній, які базуються в аеропорту, вартість стоянки встановлюється на добу і визначається за договором на базування.

  • 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  6.1. Фахівці комерційного відділу КП ведуть постійний облік і аналіз правильності та ефективності застосування Положення.

  6.2. Це Положення вводиться на невизначений термін.

  Директор КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»           Морський Б.В.